صددروازه دیجیتال

نرم افزار ویندوز

با ما تماس بگیرید...

ارسال پیام
نرم افزار وقف

این نرم افزار با محوریت امور وقف و به سفارش سازمان اوقاف و امور خیریه شهرستان دامغان در سال ۱۳۹۳ به بهره برداری رسید.