ویدئو

[vc_row bg_color=”#ffffff” font_color=”#ffffff” heading_color=”grve-light-color” opacity_overlay=”50″ padding_top=”200″ padding_bottom=”200″ bg_video=”yes” bg_video_webm=”http://greatives.eu/themes/reload-ecommerce/wp-content/uploads/2014/03/01.webm” bg_video_mp4=”http://greatives.eu/themes/reload-ecommerce/wp-content/uploads/2014/03/01.mp4″ bg_video_ogv=”http://greatives.eu/themes/reload-ecommerce/wp-content/uploads/2014/03/01.ogv” bg_image=”624″ pattern_overlay=”yes” header_feature=”yes” color_overlay=”black”][vc_column width=”1/1″][grve_slogan title=”ما مردم را ترغیب می کنیم مثبت و سازنده فکر کنند!” heading=”h2″ line_type=”no-line” light_text=”yes” button_type=”outline” button_color=”primary” button_text=”خرید قالب” button_size=”medium” button2_type=”simple” button2_color=”red” button2_text=”امکانات” button2_size=”medium” align=”center” animation_delay=”200″][/grve_slogan][/vc_column][/vc_row][vc_row opacity_overlay=”10″ margin_bottom=”60″ padding_top=”30″][vc_column width=”1/4″ tablet_width=”1-2″][grve_icon_box icon_type=”icon” icon=”repeat” icon_char=”A” title=”ایده‌های بزرگ” align=”center” animation=”fadeIn” animation_delay=”200″ icon_size=”classic” icon_image=”799″ retina_icon_image=”800″]با استفاده از قالب “ریلود” می‌توانید هر چه را که در ذهن دارید اجرایی کنید![/grve_icon_box][/vc_column][vc_column width=”1/4″ tablet_width=”1-2″][grve_icon_box icon_type=”icon” icon=”thumbs-o-up” icon_char=”A” title=”طراحی زیبا” align=”center” animation=”fadeIn” animation_delay=”400″ icon_size=”classic”]با استفاده از قالب “ریلود” می‌توانید هر چه را که در ذهن دارید اجرایی کنید![/grve_icon_box][/vc_column][vc_column width=”1/4″ tablet_width=”1-2″][grve_icon_box icon_type=”icon” icon=”signal” icon_char=”A” title=”پشتیبانی منحصربفرد” align=”center” animation=”fadeIn” animation_delay=”600″ icon_size=”classic” icon_image=”797″ retina_icon_image=”798″]با استفاده از قالب “ریلود” می‌توانید هر چه را که در ذهن دارید اجرایی کنید![/grve_icon_box][/vc_column][vc_column width=”1/4″ tablet_width=”1-2″][grve_icon_box icon_type=”icon” icon=”usd” icon_char=”A” title=”آماده برای رفتن” align=”center” animation=”fadeIn” animation_delay=”800″ icon_size=”classic” retina_icon_image=”802″]با استفاده از قالب “ریلود” می‌توانید هر چه را که در ذهن دارید اجرایی کنید![/grve_icon_box][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][grve_divider line_type=”line” full_width=”yes” margin_bottom=”60″][grve_slogan title=”تیم راست چین” heading=”h3″ line_type=”line” subtitle=”سلام جهان” button_type=”simple” button_color=”primary” button_size=”extrasmall” button2_type=”simple” button2_color=”primary” button2_size=”extrasmall” align=”center” animation_delay=”200″ animation=”fadeInUp” margin_bottom=”60″]با دیدن این نمونه های کار اخیر ما می توانید به کارهای ما ایمان بیاورید و از ما بعنوان پیمانکار کارهای خود استفاده کنید. امیدواریم این تعداد نمونه کار برای بیان توانایی های ما کافی باشد.[/grve_slogan][/vc_column][/vc_row][vc_row opacity_overlay=”10″ margin_bottom=”0″][vc_column width=”1/1″][grve_portfolio portfolio_style=”masonry” full_width=”yes” items_per_page=”3″ items_to_show=”10″ disable_pagination=”yes” portfolio_link_type=”item” order_by=”date” order=”DESC”][/vc_column][/vc_row][vc_row bg_color=”#f34522″ opacity_overlay=”10″ footer_feature=”yes” padding_top=”50″ padding_bottom=”50″ heading_color=”grve-light-color” font_color=”#ffffff” fade_overlay=”yes” color_overlay=”primary”][vc_column width=”1/1″][grve_callout callout_style=”2″ title=”کار ما چطور است؟ نظرات خود را برای ما بیان کنید!” button_type=”simple” button_color=”white” button_text=”خرید قالب” button_text_hover=”Button” button_size=”medium” animation_delay=”200″ button_link=”||”]Sample TextSample TextSample TextSample TextSample TextSample [/grve_callout][/vc_column][/vc_row]